Главная / Кейсы

Боргова пастка. Що чекає на фондовий ринок України?

05.10.2017
Боргова пастка. Що чекає на фондовий ринок України?
Професор, завідувачка кафедрою інвестиційної діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Фондовий ринок України функціонує в «особливому» форматі. Існує формально: є попит, пропозиція на цінні папери, їх біржовий та позабіржовий обіг, брокерські та дилерські компанії, реєстратори, депозитарна система, фондові біржі, орган державного управління (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку). І все ж свою ключову функцію він не виконує: не сприяє залученню інвестицій в економіку країни, не забезпечує потоки фінансового капіталу між галузями та сферами економіки.

Чому так відбувається?

Лідером вітчизняного фінансового ринку є банківська система. Тут акумульовано понад 95% усіх фінансових активів. Втім формує вона свій інвестиційний портфель переважно з державних цінних паперів – ОВДП (96% на кінець липня 2017 року). А цінні папери нефінансового сектору становлять лише 3,5%.

Банківським установам вигідно купувати ОВДП. Їх середньозважена доходність становить 14,4% (на початок вересня), а середньозважена вартість кредитних ресурсів — 13,9%. При цьому кредитний ризик набагато вищий, ніж інвестиційний у разі придбання ОВДП.

Подібне становище спостерігається і в інших фінансових небанківських установах. Для них такі вкладення більш доходні, а ніж, наприклад, банківські депозити — їх середньозважена вартість складає лише близько 8%.

Якщо ж розглядати всі обсяги біржових контрактів з цінними паперами, частка ОВДП за січень-вересень 2017 року склала 92,7%. Для порівняння: у 2016 році ця частка становила 89,24%.

Тобто фондовий ринок працює переважно на фінансування дефіциту державного бюджету, а випускаючи і продаючи ОВДП банкам і небанківським установам, держава зменшує їх можливості фінансувати реальний сектор економіки.

Ще одна проблема — сегмент ринку корпоративних цінних паперів, зокрема акції.

В усьому світі він займає важливе місце на ринку капіталів: визначає інвестиційний клімат у країні, сприяє залученню й перерозподілу інвестиційного капіталу у перспективні сфери економіки.

Але не в Україні!!! Тут це найгірший сегмент ринку.

У 2016 році обсяг випуску акцій сягнув максимальної позначки за останні п’ять років — 199,36 млрд грн. І більшість з них належали емітентам, які в основному займалися фінансовою та страховою діяльність: 194,41 млрд грн — 97,51% від загального обсягу!!! Серед категорії «інші» найбільші обсяги належали підприємствам, основним видом економічної діяльності яких було проведення операцій з нерухомим майном.

Тобто такі сектори економіки, як промисловість, АПК, транспорт, зв’язок не використовують можливості фондового ринку для залучення додаткових інвестицій у розвиток. Або не хочуть, бо не довіряють інституціям фондового ринку.

Статистика свідчить, що вітчизняні підприємства не використовують потенціал акціонерної форми фінансування інвестиційної діяльності – з 1215232 юридичних осіб на 1 вересня 2017 року лише 2417 (0,19%) є публічними акціонерними товариствами, які мають право відкрито продавати свої акції на фондовому ринку.

Ще одна проблема — низька якість корпоративних цінних паперів вітчизняних підприємств. З усіх акцій та корпоративних облігацій, емітованих 2016-го лише близько 8% допущено до торгів на фондових біржах.

А частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів у 2016-му – лише 11,18%, у порівнянні у 2013-му – 27,69%. Отже, неорганізований ринок переважає над організованим — це негативно позначається на прозорості фондового ринку і відлякує не лише вітчизняних, а й іноземних інвесторів.

Як результат – іноземні інвестори почали стрімко виводили свій капітал з вітчизняного фондового ринку: у 2014 році – 4,37 млрд грн, у 2015-му – 22,78 млрд грн, а у 2016-му – 84,88 млрд грн.

То як буде розвиватися фондовий ринок в Україні?

Покращень не буде!

  • Україна буде ще більше емітувати державних цінних паперів для покриття власних боргів та витрат на військові дії на Сході країни. Банки та інші фінансові установи будуть їх купувати — для них це безпечно і прибутково.
  • Корпоративні цінні папери (переважно емітовані фінансовими установами) непривабливі як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів, і допоки йдуть військові дії, іноземний інвестор не прийде в Україну.
  • В Україні низький рівень корпоративного управління та захисту прав акціонерів, тож така форма підприємництва, як акціонування не матиме у майбутньому розвитку.
  • Ущемлення прав інвесторів, неповне висвітлення інформації про діяльність емітентів під час процедури банкрутства, санації, реорганізації або ліквідації негативно впливатимуть на інвесторі.
  • Внутрішні інституційні інвестори, представлені ІСІ, недержавними пенсійними фондами та страховими компаніями, фінансово нестійкі. Їх діяльність на ринку безпосередньо залежить від заощаджень домогосподарств, а вони останнім часом почали стрімко знецінюватися.

У той же час, розвиток фондового ринку в Україні ми вбачаємо лише через запровадження у фінансовій сфері Інтернет-технологій і у появі ФінТех-компаній, як, наприклад, Paypal або Skrill. Вони будуть спроможні оживити ринок, зокрема, шляхом заохочення дрібних інвесторів і населення до більш активної участі на ринку.

10 ошибок мобильной версии сайта Как вебинары могут быть мощными факторами для роста вашего бизнеса? Бизнес по-западному. Как его поддерживают и почему мы должны это делать?