Главная / Google

Закон: Кто не подлежит призыву во время частичной мобилизации?

11:55 | 29.03.2016
Закон: Кто не подлежит призыву во время частичной мобилизации?
Автор: Владимир Иванов
Згідно статті 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації Закону Украіїни "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації 
військовозобов'язані: 

1.     заброньовані на період  мобілізації  та  на  воєнний  час  за 
органами  державної  влади,  іншими державними органами,  органами 
місцевого самоврядування,  а також за підприємствами, установами і 
організаціями   в   порядку,   встановленому  Кабінетом  Міністрів 
України; 

2.     визнані відповідно до висновку  військово-лікарської  комісії 
тимчасово  непридатними до військової служби за станом здоров'я на 
термін   до    шести    місяців    (з    наступним    проходженням 
військово-лікарської комісії); 

3.     чоловіки,  на  утриманні яких перебувають троє і більше дітей 
віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову 
службу  у  разі  їх  згоди  тільки  за місцем проживання); { Абзац 
четвертий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від 25.07.2014 } 

4.     жінки  та  чоловіки,  які самостійно виховують дитину (дітей) 
віком  до  18  років (такі особи можуть бути призвані на військову 
службу  у  разі  їх  згоди і тільки за місцем проживання); { Абзац 
п’ятий  частини  першої  статті  23  в  редакції Закону N 1614-VII 
( 1614-18 ) від 25.07.2014 } 

5.     жінки  та  чоловіки,  на  утриманні  яких  перебуває дитина - 
інвалід  підгрупи  А  віком до 18 років; { Частину першу статті 23 
доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 339-VIII ( 339-19 ) 
від 21.04.2015 } 

6.     жінки  та  чоловіки,  на  утриманні яких перебуває повнолітня 
дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років; 
{  Частину  першу  статті  23  доповнено  новим  абзацом згідно із 
Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від 25.07.2014 } 

7.     усиновителі,   опікуни,   піклувальники,   прийомні   батьки, 
батьки-вихователі,  на  утриманні яких перебувають діти-сироти або 
діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі 
особи  можуть  бути призвані на військову службу у разі їх згоди і 
тільки  за місцем проживання); { Частину першу статті 23 доповнено 
новим  абзацом  згідно  із  Законом  N  1614-VII  (  1614-18 ) від 
25.07.2014 } 

8.     зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують, 
відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших 
осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

9.     народні депутати України,  депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 

10.    інші військовозобов'язані або  окремі  категорії  громадян  у 
передбачених законами випадках. 

11.  Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий 
період не підлягають також: 

12.     студенти,  аспіранти  та докторанти, які навчаються на денній 
формі навчання; 

13.   наукові  і  науково-педагогічні  працівники  вищих навчальних 
закладів,  наукових установ та організацій, які мають вчене звання 
та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих 
навчальних   закладах,   наукових   установах   та   організаціях, 
загальноосвітніх  навчальних закладах за основним місцем роботи не 
менш як на 0,75 ставки.


14.    не  підлягають  призову на військову службу під час часткової 
мобілізації  протягом  шести місяців з дня звільнення з військової 
служби   військовозобов’язані  з  числа  громадян,  які  проходили 
військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені 
зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу 
у  військовому  оперативному  резерві  першої черги). Такі особи у 
зазначений

Джерело