Главная / Государство

СЕО та ОВД: як екологічні закони модернізують економіку України?

07.10.2016
СЕО та ОВД: як екологічні закони модернізують  економіку України?
Директор Института зеленой экономики, доктор экономических наук,бизнес-консультант

Цього тижня Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за два Закони: Про стратегічну екологічну оцінку та Про оцінку впливу на довкілля. В чому різниця і як це змінить економіку нашої країни?

Оцінкою впливу на довкілля в нашій країні займаються давно – я, наприклад, вже 25 років. На початку 90-х мені довелося брати участь у програмі оцінки впливу на довкілля (ОВД) Рівненської та Хмельницької АЕС, ще за діючими тоді радянськими нормативами. Як засновники приватної консалтингової компанії “Еколанд”, ми змогли в 1992 році отримали замовлення на ландшафтно-геохімічне картографування 10-кілометрової зони впливу атомних станцій та оцінки потенційних зон перерозподілу радіонуклідів. Це був корисний досвід та необхідна справа, особливо через декілька років після аварії на Чорнобильській АЕС. Потім у 90-ті роки поступово як підприємці, так і державні органи перестали дотримуватися нормативів та правил, які охороняли довкілля та здоров’я населення.

Тепер, вже на новому методологічному рівні, грунтуючись на міжнародному досвіді та нормативно-правовій базі Європейського Союзу ми, нарешті, знов відроджуємо законодавчу основу для стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

В чому головна відмінність цих двох Законів України?

По-перше – у об’єктах: Закон Про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) стосується документів державного планування – планів та програм, а Закон Про оцінку впливу на довкілля – не документів, а фізично існуючих об’єктів – промислових підприємств, елекстростанцій тощо.

По-друге, замовником СЕО можуть бути центральні державні органи та органи місцевого самоврядування, а замовниками оцінки впливу на довкілля може виступити будь-хто, в тому числі і бізнес при будівництві нових промислових підприємств.

Таким чином, закони не дублюють один одного, створені для забезпечення правової бази впорядкування екологічної оцінки економічного розвитку на всіх рівнях – як з боку держави, так і з боку громадськості.

Як це змінить нашу економіку?

Ми навіть собі не можемо уявити, як прийняття цих законів, за умови їх реального впровадження, вплине на систему планування соціально- економічного розвитку нашої країни.

Перше, і найважливіше – закони охоплюють практично всі сфери діяльності. Так, Закон про стратегічну екологічну оцінку стосується всіх документів державного планування: планів, програм, стратегій, починаючи від об’єднаної громади до міністерства. Виключенням можуть бути лише суто фінансові документи, накшталт бюджету, або ті, що складають державну таємницю. Всі містобудівельні плани, стратегії розвитку областей, програми розвитку промисловості, аграрного сектору відповідно до закону мають проходити процедуру СЕО. Для оцінки впливу на довкілля у самому тексті Закону, а не в майбутніх нормативних документах, надано вичерпний список типів об’єктів, що підлягають оцінюванню впливу на довкілля. Таким чином проекти, що не враховують негативний вплив на довкілля та здоров’я населення фактично і не будуть генеруватися.

По-друге, введенння в дію цих Законів відміняє попередні нормативно-правові документи щодо екологічної експертизи, на які було багато нарікань із боку бізнесу щодо корупційності, та максимально наближає наші процедури екологічного оцінювання до існуючих у Європейському Союзі.

По-третє у законах мінімізована сама можливість корупційної складової. Кожний державний орган або орган місцевого самоврядування на основі закону проводить попереднє оцінювання про необхідність здійснення СЕО на основі закону. Не передбачено ніяких органів, що мають його конролювати – лише закон. Тобто, будь-яка особа, громада, бізнес, якому буде заподіяна шкода в результаті здійснення плану чи програми, будівництва об’єкта, якщо з ним не порадилися на попередньому етапі –зможе не просто звернутися в суд, але й самі судді будуть мати юридичну базу для захисту прав на довкілля та здоров’я населення.

По-четверте, Замовник самостійно приймає рішення, чи залучати йому експертів для підготовки звіту про екологічну оцінку, або робити це самостійно, але про всі свої дії або бездіяльність він має попередити відповідні державні органи та громадськість відповідно до процедури, прописаної в Законі про стратегічну екологічну оцінку. Врахування думки громадськості, центральних та місцевих органів влади – а в деяких випадках, і позицію прикордонних держав – має здійснювати замовник.

П’яте. Виходячи із детального аналізу правових документів та досвіду країн центральної Європи можна передбачати, що багато проектів планів та програм розвитку, розміщення певних підприємств буде корегуватися відразі на етапі бізнес-планування або попереднього розгляду, зважаючи на інтереси місцевих громад щодо стану довкілля та здоров’я населення. При цьому можливість корупціного отримання дозволу у контролюючих структурах мінімізована.

З іншого боку, якща певна програма розвитку або підприємство є конче зажливим із точки зору створення робочих місць та розвитку регіону, громада може погодитися із наявністю певного негативного впливу на довкілля та здоров’я. Закони створюють поле для домовленостей між всіма зацікавленими сторонами і чітко розподіляють відповідальність за наслідки.

На сьогоднішній день я очолюю групу експертів, яка за замовленням Міністерства екології та природних ресурсів України, за підтримки Європейської економічної комісії ООН підготувала методичні рекомендації щодо практичної реалізації Закону про стратегічну екологічну оцінку в Україні. Наша діяльність дозволить підготувати фахівців та ввести унормований захист довкілля та здоров’я населення безпосередньо у документах державного планування. Залучення експертів для оцінювання документів державного планування на етапі їх формування унебезпечить замовника від судових позовів та фінансових і репутаційних втрат.
Банкротство или долговое рабство: сколько стоит проигрыш «Нафтогаза» «Газпрому» В Україні припинилося масове закриття ФОП Галасюк: Резервів для заміни штучних коштів МВФ достатньо